ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΩΝ ΣΟΒΑΔΩΝ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σιλικονούχα ακρυλική διασπορά, η οποία εφαρµοζόµενη σε πορώδεις επιφάνειες, τις σταθεροποιεί και δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση σε αυτές των σιλικονούχων σοβάδων. Σε συνδυασµό µε τους σιλικονούχους σοβάδες MARMOCRYL SILICONE, αποτελεί ένα άριστο σύστηµα επικάλυψης και διακόσµησης τοίχων.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

5-10 m²/kg.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20 kg, 10 kg, 5 kg.