ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συμπυκνωμένο ακρυλικό αστάρι νερού για πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα. Είναι άοσμο και φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη και γι’ αυτό συνιστάται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους που κατοικούνται. Είναι κατάλληλο για χρήση σε νέες επιφάνειες, όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα κλπ., που πρόκειται να επικαλυφθούν με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Αραίωση: 300-400% με καθαρό νερό.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

15-20 m²/l ανά στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 l, 3 l, 0,75 l.