ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ετοιμόχρηστο, ακρυλικό αστάρι νερού που χρησιμοποιείται σε γυψοσανίδες πριν τη βαφή τους με υδατοδιαλυτά πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Ενισχύει την πρόσφυση των χρωμάτων στις γυψοσανίδες και βελτιώνει την καλυπτικότητά τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες απορροφητικές επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, σοβάς κτλ.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

10-12 m²/l, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 l, 3 l.