ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΙΚΡΟΝΙΖΕ
ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα. Είναι κατάλληλο για χρήση σε νέες επιφάνειες, όπως σοβάς, μπετόν, τούβλα κτλ., που πρόκειται να επικαλυφθούν με πλαστικά χρώματα. Αραίωση: έως 50% με καθαρό νερό. Σε πολύ αποροφητικές επιφάνειες δε χρειάζεται αραίωση.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Μπλε.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 10-15 m²/l ανά στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20 l, 10 l, 5 l, 1 l.