ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΑΣΤΑΡΙ ΔΙΑΛΥΤΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ακρυλικό αστάρι διαλύτου. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και υψηλή διεισδυτικότητα. Διεισδύει και αγκυρώνει στους πόρους του υποστρώματος, αδιαβροχοποιώντας το, ενώ παράλληλα επιτρέπει τη διαπνοή του. Επίσης, σταθεροποιεί τις εύθρυπτες επιφάνειες, όπως σαθρούς σοβάδες κλπ. Συνίσταται για χρήση σε νέες ή παλαιές πορώδεις εξωτερικές επιφάνειες που πρόκειται να επικαλυφθούν με χρώματα ή με σιλικονούχους και ακρυλικούς σοβάδες. Στεγνώνει και επαναβάφεται πολύ γρήγορα, ενώ δεν προκαλεί κιτρινίσματα στα τελικά χρώματα. Αραίωση: έως 100% με SM-18 ή White Spirit. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες δεν χρειάζεται αραίωση.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διαφανές.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 10-15 m²/l ανά στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

15 l, 5 l, 1 l.