ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βελατούρα νερού για ξύλινες επιφάνειες. Κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και µεγάλη καλυπτικότητα. Είναι άοσµο και φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη. Χρησιµοποιείται σε νέες ή παλαιές ξύλινες επιφάνειες και αποτελεί το ιδανικό υπόστρωµα για τη ριπολίνη νερού ISOLAC AQUA.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 12 m²/l ανά στρώση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2,5 l, 0,75 l.