ΑΣΤΑΡΙΑ

Τα αστάρια ISOMAT COLOR SYSTEM είναι απαραίτητα για την προετοιμασία του υποστρώματος που θα καλυφθεί με τα χρώματα εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων του συστήματος. Το αστάρωμα των τοίχων πριν το βάψιμο όχι μόνο προστατεύει την επιφάνεια αλλά παρέχει καλύτερη πρόσφυση στη βαφή που θα ακολουθήσει. Επιλέξτε το κατάλληλο αστάρι ανάλογα με το είδος του χρώματος που θα εφαρμόσετε.